Woonzorgconcept

Goed en gelukkig wonen. Daar draait het om. We willen allemaal onbezorgd ouder worden in een omgeving die van alle gemakken is voorzien. Waarin je zelfstandig woont, maar niet alleen. Zonder of mét professionele zorg. Het woon-zorgconcept van Bergh Bouwsystemen is afgestemd op deze en andere trends en ontwikkelingen in de maatschappij. We vertellen je er graag meer over!

Wonen met begeleiding en verzorging

De snel groter wordende groep alleenstaanden is steeds meer afhankelijk van voorzieningen in de directe woonomgeving. Ook zijn senioren steeds meer aangewezen op de hulp van anderen. Juist daarom hebben wij het woon-zorgconcept bedacht. Deze conceptuele totaaloplossing voorziet in de realisatie van een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande senioren met een 24-uurs thuiszorgvraag dienstverlening.

Naast deze grotere groeiende groep ouderen met een thuiszorgvraag is dit woon-zorgconcept ook goed inzetbaar binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen die blijvend permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Denk hierbij aan mensen met een:

  • een somatische aandoening of beperking;
  • een psychogeriatrische aandoening of beperking;
  • een verstandelijke handicap;
  • een lichamelijke handicap;
  • een psychische stoornis;
  • een zintuiglijke handicap.

Zelfstandig maar met elkaar

We zien dat er een behoefte is aan kleinschalige woonvormen waarbij niet het overnemen, maar juist het ondersteunen van de eigen regie belangrijk is. Dit neemt dan ook een centrale plaats in binnen het woon-zorgconcept van Bergh Bouwsystemen, waardoor het beter aansluit bij wat mensen werkelijk willen. Door het samen leven in een kleine groep met gelijkgestemden weten bewoners elkaar en de thuiszorgmedewerkers snel te vinden. Dit draagt bij aan een gevoel van veiligheid en vertrouwen.

Met elkaar aan de slag

De volledige zorg voor jouw huisvesting nemen we over, van ontwerp tot en met de oplevering. Met voorbeelden, adviezen, ontwerpvisualisaties en vaste totaalprijzen. Binnen het woon-zorgconcept wordt gebruik gemaakt van ons VOXS Bouwsysteem. Je krijgt bij ons niet alleen een gebouw. Innovatieve thema's zoals ketensamenwerking, duurzaamheid, prefab bouwen, BIM, flexibel, gasloos en circulair bouwen maken standaard onderdeel uit van onze betaalbare conceptuele totaaloplossing.

Door aan de slag te gaan met het woon-zorgconcept, is er ook een snelle voorbereidings- en bouwtijd mogelijk. Bovendien biedt het basisplan ook ruimte aan een veelheid van variaties, waarmee elke woon-zorgwens naar behoefte is in te vullen.

Hoe past het woon-zorgconcept bij jouw wensen?

Onze specialisten spreken de taal van vastgoed, bouw én van zorg. Neem contact met ons op om eens door te praten over de mogelijkheden voor bouw in de regio West-Brabant, Zeeland, en Zuid-Holland. Lees meer over dit en andere projecten onderaan de pagina.

Neem contact met ons op

''We willen allemaal onbezorgd ouder worden in een omgeving die van alle gemakken is voorzien.''

Diensten binnen dit bouwconcept

VOXS Bouwsysteem

Ons flexibel bouwconcept waarbij drie elementen als basis in een vaste stramienmaat worden gebruikt: houten kolommen, prefab betonvloeren en houtskeletbouw gevelelementen.

Houtbouw

Houtbouw is een snelle, lichte, hoogwaardige en milieuvriendelijke bouwmethode.

Prefab beton

Prefab beton is een bouwmethode die zich goed leent voor bouwprojecten met grote mate van repetitie, wanneer de elementen veelvuldig kunnen worden herhaald.

Bijbehorende projecten

Gerealiseerd

Woonzorggebouw midden in het bos

Gerealiseerd

Een luxe zorgcomplex voor intramurale zorg

In uitvoering

Ontwikkeling kleinschalig woonzorgconcept