MVO

De Bergh Bouwgroep is zich bewust van de invloed die het als gehele onderneming heeft op de maatschappij, alsmede van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het als onderneming met zich meedraagt. Het bewaken van de ecologische voetafdruk van de onderneming alsmede de bedrijfsmatige CO-belasting is hierin noodzakelijk. 

Binnen al onze bedrijven investeren we daarom in de bewustwording op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaam ondernemen is onderdeel van onze integrale visie op ondernemerschap. Als onderneming creëren we waarde op sociaal, ecologisch en economisch gebied.

Het zorgen voor evenwicht in de bovenstaande maatschappelijke, ecologische en bedrijfsmatige overwegingen behoort binnen onze ondernemingen tot “Duurzaam Ondernemen”.


De Bergh Bouwgroep zorgt voor balans op het gebied van duurzaam ondernemen en draagt hiermee bij aan de waarborging van de continuïteit van haar volledige onderneming door;

 • Een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en regionale omgeving,
 • Bij te dragen aan een optimale werknemerstevredenheid,
 • Het bewaken, bijsturen en verlagen van milieubelasting,
 • Te zorgen voor beheersbare risico’s en verantwoordelijkheden.

Uitgangspunten

 • Streven naar een zorgvuldige balans tussen People, Planet en Profit bij alle bedrijfsbeslissingen.
 • Streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Door het jaarlijks bewaken en rapporteren van onze milieubelasting zullen wij deze bijsturen waar nodig.
 • Aanmoedigen en faciliteren van zelfontplooiing, multidisciplinaire inzetbaarheid en vitaliteit bij onze werknemers.
 • Streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in cultuur, geslacht en leeftijd.
 • Creëren van re-integratie kansen op onze werklocaties.
 • Aanbieden van duurzame mogelijkheden voor zowel potentiële als vaste klanten die aansluiten bij de behoeftes.
 • Bij het inkopen van producten en diensten letten op de sociale- en milieuaspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en daarover afspraken maken met leveranciers en afnemers.
 • Stimuleren van creativiteit bij het zoeken naar innovatieve kansen op het gebied van duurzame producten / diensten.
 • Open staan voor een transparante ketensamenwerking en partnerschappen en bereidheid om kennis en ervaringen actief te delen.
 • Leveren van een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in de regio waarmee wij zijn verbonden.
 • Jaarlijks de doelstellingen met betrekking tot duurzaam ondernemen evalueren. Hieruit volgt het nieuwe jaarplan ‘Duurzaam Ondernemen’ die wordt gepresenteerd aan de betrokkenen.

"Zorgen voor balans, is zorgen voor de toekomst!"

 

Erik van den Bergh

Directeur Bergh Bouwsystemen