Ontwikkeling kleinschalig woonzorgconcept

  • VOXS Bouwsysteem
Naar alle projecten

Samen met​​ Bergh Vastgoed & Ontwikkeling realiseren we in Bergen op Zoom een uniek en kleinschalig woonzorgproject. Medio april 2022 hebben de gemeente Bergen op Zoom en Bergh Vastgoed & Ontwikkeling de anterieure overeenkomst getekend voor de ontwikkeling en bouw van 20 woonzorg studio’s aan de Billrothstraat. Daarmee is de realisatie van dit nieuwe kleinschalige woonzorgconcept een flink stuk dichterbij gekomen.

Onbezorgd ouder worden

Het nieuwe woonzorgcomplex ligt centraal in de buurt Warande-Oost en hoort bij de wijk Bergen op Zoom-Oost en is met name bestemd voor ouderen die moeite hebben om alleen te wonen, maar nog wel in staat zijn om samen met andere bewoners een zelfstandig leven te leiden in een huiselijke omgeving met persoonlijke (thuis)zorg op maat. De snel groter wordende groep alleenstaanden is steeds meer afhankelijk van voorzieningen in de directe woonomgeving. Ook zijn senioren steeds meer aangewezen op de hulp van anderen. Juist daarom hebben wij dit kleinschalige woonzorgconcept bedacht. Onbezorgd ouder worden is het doel van deze vorm van kleinschalig wonen.

Verloederd pand

De gemeente is blij met de ontwikkeling aan de Billrothstraat. Het kleinschalig zorgcomplex komt op de plek van het verloederde pand waar tot 2014 een kinderopvanglocatie van Kobalt in zat. Die organisatie ging failliet. De buurt heeft in de tussentijd regelmatig geklaagd over de verpaupering van het pand en de rotzooi in de omgeving. In 2017 zaten er nog krakers in het pand die er, na klachten van de buurt, uit zijn gezet door de gemeente. 

Vervolgproces

Nu de anterieure overeenkomst is ondertekend kan verder worden gegaan met het verfijnen van het ontwerp. Door het project middels ons duurzame bouwsysteem VOXS te realiseren kunnen kosten en bouwtijd aanzienlijk worden gereduceerd. Door dit vervolgens te combineren met ons Design & Build proces kan het project in hoog tempo van de tekentafel naar de realisatiefase worden gebracht. Hierdoor heeft het project een kortere doorlooptijd en lopen de ontwikkelaar aanzienlijk minder risico. Naar verwachting kan in het derde kwartaal van dit jaar de uitgebreide voorbereidingsprocedure worden aangevraagd. De uiteindelijke start bouw wordt hierdoor niet eerder dan medio 2023 verwacht. 

Benieuwd naar de voordelen van ons woonzorgconcept of zou het perfect in uw gemeente passen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op

Opdrachtgever: Bergh Vastgoed & Ontwikkeling

Ik help je graag verder

Erik van den Bergh

Directeur Stel je vraag

Updates

Uitvoeringsfase gestart

De werkzaamheden voorafgaand aan de bouw zijn gestart. Tijdens deze fase werken we samen aan een succesvolle werkvoorbereiding.

13-09-2023
Vergunning verleend

De gemeente heeft de vergunningsaanvraag goedgekeurd. Hiermee komt dit mooie project weer een stapje dichter bij de realisatiefase.

09-03-2023
Anterieure overeenkomst getekend

In deze overeenkomst zijn de afspraken voor de start van het project vastgelegd.

10-05-2022
Voorlopig ontwerp gereed

De eerste tekeningen zijn gereed en het project wordt nu verder gedefineerd.

20-04-2022

“Het gaat om alleenstaande ouderen die niet willen vereenzamen. Ze hebben behoefte aan contact, in een klein zorgcomplex kennen de bewoners elkaar al snel.”

- Marc van den Bergh, directeur Bergh Vastgoed & Ontwikkeling


Diensten binnen dit project

VOXS Bouwsysteem

Ons flexibel bouwconcept waarbij drie elementen als basis in een vaste stramienmaat worden gebruikt: houten kolommen, prefab betonvloeren en houtskeletbouw gevelelementen.