Jasmijn op missie: onderzoek naar emissieloos bouwen

24-02-2021
Terug naar overzicht

Vrij recent hebben we de opdracht gekregen om twee woonzorggebouwen voor Stichting Titurel in Putte te gaan bouwen. Een van de uitdagingen binnen dit project is dat we gaan bouwen in een Natura 2000 gebied. Wij vinden dit een prachtige gelegenheid om te onderzoeken hoe we de stikstofuitstoot tijdens het bouwproces kunnen verminderen. In de aankomende periode zal Jasmijn Govaarts het Titurel project onder de loep nemen en gaan onderzoeken welke verbeterslagen we op het gebied van duurzaamheid kunnen maken. Maar wie is Jasmijn Govaarts?

"Ik ben Jasmijn Govaarts, 4e jaars bouwkunde student bij de HZ University of applied sciences in Middelburg. In mijn vrije tijd kun je mij vinden bij atletiekvereniging SPADO of spreek ik af met vriendinnen (voor zover het op dit moment kan) en ga ik graag uit eten (wat helaas nu nog even niet kan)." 

"Vanaf 1 februari ben ik op het kantoor van Bergh Bouwsystemen te vinden. Ik ga er mijn afstudeeronderzoek doen en me verdiepen in emissieloos bouwen en de geldende eisen over het verminderen van stikstofuitstoot tijdens bouwprocessen. Het Titurel project leent zich uitstekend voor mijn onderzoek. We gaan namelijk bouwen in Natura 2000 gebied. Natura 2000 gebieden zijn beschermde natuurgebieden die volgens de Europese wetgeving zijn bepaald. Deze gebieden zijn gevoelig voor de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Door te veel uitstoot van deze stoffen kan er minder biodiversiteit ontstaan in de gebieden."

"Ik ga onderzoeken welke logistieke stromen er zijn bij het project en welke alternatieven mogelijk zijn. Denk bij logistieke stromen bijvoorbeeld aan het leveren van vloeren of het hijsen van elementen met behulp van kranen. Zodra de alternatieven bekend zijn, wordt er gekeken wat voor effecten het proces heeft op de planning en de kosten en waar verbeterslagen op het gebied van duurzaamheid gemaakt kunnen worden! Het doel is om tot de meest optimale oplossingen te komen die we in de toekomst kunnen toepassen bij aankomende projecten."

Ik help je graag verder

Koen Haest

Projectmanager Stel je vraag