VOXS Bouwsysteem voor Stichting Titurel

14-01-2021
Terug naar overzicht

We zijn verheugd om te kunnen melden dat we de opdracht hebben gekregen voor de nieuwbouw van twee woonzorggebouwen voor Stichting Titurel in Putte. Op het landgoed Bieduinen realiseren we dit jaar gezamenlijk een innovatief project waarmee we zorg, cultuur & historie, duurzaamheid, natuur en de omgeving combineren én verbinden binnen het sociaal domein.

Over Stichting Titurel

Stichting Titurel biedt waardegestuurde, langdurige zorg en dagbesteding aan mensen met autisme, psychische problematiek en/of een verstandelijke beperking.

“We willen onze bewoners hierbij helpen en bijdragen aan hun ontwikkeling. Samen kijken we op welke manier zij gelukkig kunnen worden. Hoe we hen de beste kansen kunnen geven op een goed leven als volwaardige mensen. Mensen die gezien worden, mensen die hun talenten benutten en onderdeel zijn van een groter geheel. Door het bieden van zulke waardevolle en zinvolle zorg groeien we zelf ook.”

Een goed begin is het halve werk

Achter de schermen hebben we samen met de opdrachtgever, architect, constructeur en installateur de engineering van het definitief ontwerp in een Bouw Informatie Model afgerond. We weten nu al tot in detail hoe de twee gebouwen (Bieduinenhof en De Cluse) eruit komen te zien. Het project wordt uitgevoerd in ons VOXS Bouwsysteem. De hoge mate van prefabricage zorgt tijdens het project voor een snelle bouw- en doorlooptijd. Beide woonzorggebouwen ‘Bieduinenhof’ en ‘De Cluse’ bieden samen plaats aan 32 bewoners. Aan elk woonzorggebouw is ook een ouderwoning gekoppeld.

Bouwen in Natura-2000 gebied

Het is de afgelopen anderhalf jaar regelmatig in het nieuws geweest: bouwprojecten die stil komen te liggen vanwege de stikstofproblematiek. In mei 2019 heeft de Raad van State geconcludeerd dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldoet aan de Europese richtlijnen, en verboden als kader voor toestemmingsbesluiten. Gevolg hiervan is dat aanzienlijk minder vergunningen zijn afgegeven voor plannen die stikstof uitstoten op zogenaamde Natura 2000-gebieden.

Voor dit project voor Stichting Titurel waren ook de nodige hobbels te nemen omdat we gaan bouwen in het gebied de Brabantse Wal. Dit gebied is aangemerkt als Natura-2000 gebied. Mede door de inzet van o.a. elektrisch aangedreven bouwmachines en andere voertuigen kunnen we de stikstofuitstoot tijdens de bouwfase van dit project verminderen.

Nu de uitvoeringsfase aanbreekt, kijken we uit naar een mooie voortzetting van onze samenwerking. We hebben enorm veel zin in dit uitdagende en duurzame project waarbij we wederom onze ambitie “Samen Beter Bouwen” mogen waarmaken!

Ik help je graag verder

Erik van den Bergh

Directeur Bergh Bouwgroep Stel je vraag