VOXS School

Gemiddeld is de economische levensduur van een schoolgebouw gesteld op zo’n 40 jaar. Wat als uw schoolgebouw nu toe is aan renovatie of vervanging? Liefst op een manier waarop u financieel, inhoudelijk en qua design zelf meer invloed heeft. Rekening houdend met factoren als eventuele krimp, juist groei, spreiding van schoollocaties, verduurzaming en/of flexibele inrichting. En toch binnen de vaak strakke financiële kaders te realiseren, waarbij de huisvesting uiteraard ook in de toekomst financieel gezond te exploiteren moet zijn.

VOXS Bouwsysteem is dan een passend antwoord. Een doordacht gestandaardiseerd systeem met grote ontwerpvrijheid waarbij standaardisatie en maatwerk samenkomen. Flexibel meebewegen nu en in de toekomst is onze norm. Met een legio aan keuze mogelijkheid op het gebied van kwaliteit en comfort. Onze gebouwen zijn persoonlijk maar bovenal toekomstbestendig.

Benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet?

Het Demo Model kun je nu virtueel van binnen en buiten bekijken en er ‘doorheen lopen’ of Boek een rondleiding in het Demo Model ter plaatse op ons terrein.

Meer informatie